Asfaltti Turku

Rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Pro Asfaltti Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Pro Asfaltti Oy,
Y-tunnus: 3169531-9
Palmuntie 35,
20660 Littoinen

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Juuso Halonen

juuso.halonen@proasfaltti.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki rekisterissä olevat henkilöt päätyvät esimerkiksi postituslistalle, minkä tahansa yhteydenoton jälkeen. Asiakkaan täytyy aina erikseen tilata ja vahvistaa uutiskirjeen tilaus. Mikäli jätät sivuilla tarjouspyynnön sinun tietojasi voidaan käyttää eri mainosalustoissa kohdennus- ja poissulku listoilla.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja. Rekisterin sisältämät tiedot lisääntyvät tarpeen mukaan, eli kaikkia tietoja ei kerätä kaikilta asiakkailta. Asiakas katsotaan olevan rekisterissä, mikäli yksikin henkilöivä tieto on merkitty rekisteriin.

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • luvat ja suostumukset
 • demografiset tiedot
 • sijaintitiedot
 • henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • taloudelliset tiedot
 • tiedot käsitellyistä tilauksista ja varauksista
 • tilausten Postin seurantatiedot
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • yksilöllinen IP-osoite
 • rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • palveluiden käytöstä havaitut tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan voi liittyä rekisteriin sivuston yhteydenottokaavakkeiden kautta, ostamalla tuotteita verkkokaupasta tai jättämällä tiedot henkilökohtaisesti jollekin yrityksen työntekijöistä.

TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

REKISTERIN SIJAINTI

Rekisteri sijaitsee Webflow-palvelussa, joka on toteutettu käyttämällä Amazon Web Services ja Fastly palveluita. Webflow käynnää niin sanottua Content Delivery Network -ominaisuutta (CDN), joka mahdollistaa tarvittavien tietojen lähettämisen nopealta ja läheiseltä palvelimelta käyttäjän sijainnin mukaan.

Rekisterin varmuuskopionti toteutetaan Zapier ohjelman avulla ja varmuuskopiota säilytetaan Google Drivessä ja/tai Dropbox-palvelussa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Pro Asfaltti Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta  3. osapuolen toimijoille paitsi rekisterin ylläpitäjän käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, palvelun laadun parantamiseen, mainonnan kohdentamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Google Ads
 • Google Drive
 • Dropbox
 • Facebook
 • Zapier
 • MailChimp
 • ActiveCampaign
 • Hotjar
 • Wordstream
 • Hubspot
 • OptinMonster
 • Teachable
 • Slack
 • BaseCamp

Tietoja saatetaan siirtää Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle vain, mikäli rekisterin sijainti tai 3. osapuolen palvelut sitä vaativat.

REKISTERIN SUOJAUS

Webflow-palvelu noudattaa ISO 27018 standardin mukaista suojausta.

Rekisteriä käyttävät vain Pro Asfaltti Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään edellä mainittuihin palveluihin ja tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Pro Asfaltti OY:n tietojärjestelmä, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterin tietoja käsitellään on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.  Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta, poistoa ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. Rekisteriasioista vastaava henkilö).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.